Search for European Projects

Králický Sněžník - hora evropského významu
Start date: Dec 31, 2006, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je výroba a distribuce filmu na nosiči DVD (VHS) o celé oblasti pohoří Králický Sněžník, včetně vazeb na sídelní centra v podhůří na polské i české straně. Film bude komplexním způsobem postihovat evropskou jedinečnost lokality (rozvodí tří moří, historie apod.). Film bude představovat atraktivity na polské straně (Medvědí jeskyně, chata pod vrcholem Králického Sněžníku, lyžařské středisko Č. Hora, .. ) i na české straně (národní přírodné rezervace, pramen největší moravské řeky Moravy, sakrální motivy, lyžařské středisko D. Morava, historie II. světové války - opevnění, ..). Film na nosičích DVD bude zdarma distrubuován do škol, na úřady a TIC v polsku i česku.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.8%   355 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants