Search for European Projects

Krajinárská úprava a vybavení verejného táborište na Pulcíne
Start date: Aug 31, 2004, End date: Oct 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zameren na posílení rekreacní funkce lesa, na usmernování návštevnosti území, k zajištení bezpecnosti návštevníku lesa a na údržbu lesního prostredí. Projekt reší krajinárskou úpravu a vybavení verejného táborište na Pulcíne v katastrálním území obce Francova Lhota. Táborište se nachází v CHKO Beskydy v tesné blízkosti hranic mezi Ceskou a Slovenskou republikou. Jedná se o jediné oficiální schválené táborište CHKO Beskydy jak na ceské strane hranice, tak i na slovenské strane hranice. V táborišti, kde se rocne vystrídá tisíce trampu (rozdelávají zde ohne a prenocují pod stany i pod širákem), chybí základní vybavení. Predmetem projektu je proto vybudování záchodu, umývárny a kuchynky. Dále bude upraveno ohnište a budou zde zrízeny jednoduché drevené lavice a stoly. Projekt bude mít výrazne kladný vliv na životní prostredí. Záchody budou pravidelne vyváženy fekálními vozy, odpad z umývárny bude sveden do místní kanalizace nacházející se nedaleko místa táborište. Úprava táborište bude mít velký vliv na rozvoj cestovního ruchu a na zvýšení návštevnosti v oblasti. Vznikne tak místo, kde trampové a návštevníci najdou potrebné zázemí k trampování, což bude mít za následek prodloužení jejich pobytu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   639 284,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

2 Partners Participants