Search for European Projects

Krajina za školou včera a dnes (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0348)
Start date: Feb 20, 2006, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt bude probíhat ve spolupráci studentů a pedagogů OA SJŠ Jihlava a partnerské školy Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Zwettl z Rakouska. Projekt bude přímo realizovat menší skupina studentů a pedagogů školy, s výstupy projektu na eLearningovém webu budou pracovat prakticky všichni studenti školy. Obsahem projektu je porovnání historického vývoje kulturní a přírodní krajiny během posledních padesáti a více let. Aktivity projektu budou průběžně realizovány během 10 měsíců trvání projektu. Studenti budou vyhledávat archivní fotografie krajiny a architektury sídel v okolí města Jihlavy. Poté budou fotografovat ta stejná místa v současné podobě. Takto vzniknou dvojice fotografií dokumentující vývoj krajiny. Ke každé dvojici fotografií sestaví komentář s doprovodnými informacemi a popisky. Potřebné informace získají od pamětníků, z dostupných archivů a ostatních vhodných zdrojů. Počet vytvořených jednotek bude v rozsahu přibližně 80 - 100 dvojic archivních a současných fotografií s doprovodnými komentáři. Ve fázi pořizování současných fotografií bude uskutečněn jednodenní společný workshop s účastníky partnerské školy z Rakouska. Během workshopu budou studenti společně fotografovat vytipovaná významná místa a budou se seznamovat s historií těchto lokalit. Dalším prvkem projektu je zpracování získaných materiálů na PC a umístění na společný eLearningový web. Tyto materiály budou sloužit k mezipředmětové výuce a mohou je používat i další školy z příhraničních regionů. Výstupy projektu budou veřejnosti prezentovány také na putovní výstavě, která bude obsahovat výběr z nejlepších dvojic fotografií. Expozice výstavy bude probíhat na 2 - 3 vhodných místech pro zpřístupnění výstupů projektu obyvatelům regionu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   113 655,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants