Search for European Projects

Kooperativní rozvoj lokalit v příhraničí - Jihočeský kraj/Dolní Rakousko (CZ.04.4.83/1.2.00.1/0232)
Start date: Sep 30, 2005, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt bude analyzovat a definovat lokality na hlavních rozvojových osách (Vídeň - Č. Budějovice, St. Pölten - Jihlava), koordinovat lokální zájmy, pomáhat definovat priority, připraví marketingovou strategii, definuje prostředky pro zapojení veřejnosti, pilotními aktivitami bude propagace ploch v lokalitách prostřednictvím vhodných tabulí a označení.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   900 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

7 Partners Participants