Search for European Projects

Konsert i tre delar

Med musiker, skådespelare och dansare ska projektet skapa ett allkonstverk, föreställningen Färjesånger - ett vågspel över Kvarken, där såväl nationsgränser som gränser mellan olika konstområden suddas ut. Projektet ska främja kontakt och stimulera samarbete mellan artister på båda sidor om Kvarken och utgöra grunden till ett nätverk som sedan kan utvecklas vidare
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 43.6%   1 351 500,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

4 Partners Participants