Search for European Projects

Kongresové centrum Mikulov (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0376)
Start date: Mar 19, 2006, End date: Nov 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je zlepšení možností kongresové turistiky v příhraničním regionu na česko-rakouské hranic s využitím kapacit zámku Mikulov, který se postupně po létech nedocenění, zanedbané péče a nedostatečných investic stává významným centrem kulturního a společenského dění na česko-rakouské hranici. Potenciál mikulovského zámku je pro tyto účely nevyužitý především z důvodů nedostatečného technického vybavení audiovizuální a prezentační technikou. Zámek nabízí pro kongresovou turistiku zajímavé možnosti, využívají se především Velký zámecký sál s kapacitou 200 – 300 osob, Gajdošův sál s kapacitou 150 osob, Gröllův sál s kapacitou 80 osob a Salla Terrena s kapacitou 70 osob. Avšak doposud chybí odpovídající technické vybavení, které se stává limitujícím faktorem pro potenciální zájemce. Projekt řeší komplexně potřebu vybavení kongresového centra audiovizuální a prezentační technikou, mobiliářem a cateringovým zařízením v prostorách zázemí hlavního zámeckého sálu a uspořádání cyklu pilotních přednášek a konferencí v českém a německém jazyce pro uvedení nabídky nově vybaveného kongresového centra na trh. V rámci předkládaného projektu budou prováděny organizační práce za účelem zabezpečení těchto přednášek a konferencí a bude realizována dodávka zboží a služeb pro instalaci odpovídající prezentační techniky a mobiliáře a cateringového zázemí. Projekt neobsahuje stavební práce. Zaměření pilotních cyklů přednášek a konferencí vychází z myšlenky prezentace v tématech společného dědictví a budoucí spolupráce bezprostředně v příhraničním regionu co nejblíže hranici a lidem v tomto regionu se zaměřením na mladou generaci z obou stran hranice Projekt předpokládá realizaci pilotního cyklu přednášek a konferencí s tématy a) společná historie, b) společná budoucnost s celkem 5 aktivitami zaměřenými na společná česko-rakouská témata.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   3 109 995,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants