Search for European Projects

Konferencja naukowa Rola mecenatu sztuki w krajach postkomunistycznych oraz Międzynarodowe Warsztaty Malarskie (Konferencja naukowa „Rola mecenatu sztuki w krajach postkomunistycznych” oraz Międzynarodowe Warsztaty Malarskie)

Sztuka w krajach Europy Wschodniej do czasu przemian pozostawała w gestii opieki aparatu państwowego. Z opieki sprawowanej przez państwo tylko szkolnictwo wyższe pozostało jeszcze dotowane. Poza tym artyście trudno funkcjonować w kształtującym się wciąż rynku. Dotychczas nie zdefiniowano zasad i kierunków finansowania sztuki. Mecenat państwowy, przy niestabilnej sytuacji politycznej nie może prawidłowo funkcjonować. Mecenat prywatny zaczyna się odradzać, choć bardzo powoli. Konferencja ma odpowiedzieć na pytania o rolę mecenatu sztuki w przeszłości, o możliwych scenariuszach rozwoju na przyszłość, o możliwości przeniesienia wzorców z krajów zachodnich do krajów postkomunistycznych, o konieczne regulacje prawne, o rolę państwa w budowaniu i kontrolowaniu rynku sztuki. Mamy nadzieję, że zostaną zaprezentowane nowe formy promocji sztuki sprawdzające się w innych krajach Unii Europejskiej. Zostanie również zaprezentowane stanowisko młodych artystów, po akademiach sztuki w Polsce, na Ukrainie i Białorusi. Międzynarodowe Warsztaty Malarskie mają być imprezą towarzyszącą konferencji i swojego rodzaju poligonem doświadczalnym do sprawdzenia tez i teorii, zderzeniu ich ze środowiskiem, którego dotyczy. Wezmą w nich udział najzdolniejsi absolwenci akademii sztuki z terenów Polski, Ukrainy i Białorusi. Uczestnicy konferencji i warsztatów zostaną zaproszeni na wycieczkę autokarową do siedzib jednych z pierwszych mecenasów sztuki w Polsce – Puław i Kozłówki a także uczestniczyć będą w wystawie poplenerowej. W wyniku realizacji projektu zostaną wydane dwa wydawnictwa promocyjne: popularne i naukowe. Projekt będzie dokumentowany i promowany w sposób medialny. Konferencja obejmie swoim zasięgiem środowisko teoretyków i praktyków sztuki z Polski, Ukrainy i Białorusi Warsztaty twórcze będą miały na celu zintegrowanie młodych artystów z Polski, Ukrainy i Białorusi. Będą mieli okazję bliżej się poznać, wymienić doświadczenia, stworzyć 100 prac malarskich, rysunków, szkiców podczas dwutygodniowego pobytu. Swoje doświadczenie przeniosą do swoich środowisk. Spotkają się również na konferencji z teoretykami sztuki, mecenasami, właścicielami galerii. Być może pomoże im to zaistnieć na rynku sztuki. 39
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

1 Partners Participants