Search for European Projects

Konference Veřejné zdraví v ERN
Start date: Jan 31, 2006, End date: May 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Záměrem projektu je uspořádání konference na které budou představeny jednotlivé systémy ochrany a podpory veřejného zdraví v ERN, priority vlastní i v rámci vzájemné spolupráce se zaměřením zejména na oblast řešení krizových situací. Konference se bude konat 20. a 21.4.2005 v Liberci. Pozváno bude 100 odborníků z české, saské a polské části ERN. Předmětem tohoto projektu je zajištění organizace konference, konferenčního sálu, konferenční techniky, výroba a rozeslání pozvánek, zajištění ubytování a stravování pro české a polské účastníky. Projekt budou souběžně financován z česko-saského fondu malých projektů a bude důsledně zajištěno, aby nedošlo k duplicitě výdajů.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   177 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants