Search for European Projects

Komunikační spojení mezi partnerskými obcemi Lubawka - Žacléř
Start date: Apr 30, 2009, End date: Aug 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

V současné době jsou komunikace, které jsou připraveny k rekonstrukci na obou stranách hranice, ve velmi špatném technickém stavu. Mnohé praskliny, propady a výtluky jsou jak ve vozovce, tak i na chodnících a v některých případech i chybí zpevněný povrch. To vše znemožňuje a komplikuje jejich využívání. Tento stav je zvláště patrný na polské straně v obci Niedamirow a na české straně v Žacléři, kde mají komunikace hliněný povrch částečně zpevněný kamennou drtí. Tento stav způsobuje, že bezprostředně sousedící příhraniční obce nemají možnost automobilového spojení. Aby bylo možné toto spojení zajistit, rozhodly se česká i polská strana provést rekonstrukci komunikací v bezprostřední oblasti u státní hranice na území obou měst a jejich místních částí s cílem vytvoření komunikačního spojení mezi Lubawkou a Žacléřem. Na polské straně zahrnuje tento záměr rekonstrukci 5 úseků místních komunikací - ve městě Lubawka 2 úseky, a po jednom v obcích Bukówka, Opawa a Niedamirow o celkové délce 3.924,75 m. Na české straně rekonstrukce zahrnuje 2 části komunikací ve městě Žacléř a místní části Bobr v celkové délce 1.865,60 m. V rámci rekonstrukce komunikací dojde k obnově povrchu komunikací, chodníků a také ke zvýšení parkovacích míst. Projekt budou realizovat oba partneři. Každý bude realizovat všechny práce na své straně hranice. Koordinátorem bude město Lubawka, které plní funkci vedoucího partnera. Realizace projektu bude přínosem pro oba partnery, kteří spolupracují v různých oblastech již mnoho let.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   1 879 405,13
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants