Search for European Projects

Komunikace ke státní hranici s Polskem – Nýdek - Cisownica
Start date: May 11, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obec Nýdek je hraniční obcí, sousedící se známými rekreačními oblastmi Polska, je součástí Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszyński a Mikroregionu Bystřice – Nýdek. Předmětem žádosti je stavební úprava přeshraniční komunikace 3L-3,5/15 v délce 735 m. Staveb.úprava obsah.rekonstrukci stávající místní komunikace ve stávající zástavbě (161 m) a rekonstrukci lesní cesty (574 m) v příhraničním úseku mezi obcí Nýdek a městem Ustroň přes část Cisownica na polské straně. Jedná se o rekonstrukci komunikace pro silniční osobní dopravu (bez autobusů). Projekt vychází z modelové studie překračování hranic v roce 2005 BORDER CROSSING.Dojde k propojení infrastruk.obou států, v rámci euroregionu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   3 126 079,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants