Search for European Projects

Kompetensutveckling I bergmaterialbranschen

Genom projektet ska de deltagande intressenterna utveckla kunskap och kompetens i syfte att förbättra lönsamhet, kvalitet och utvecklingsmöjligheter hos entreprenörer i gruv- och bergbranschen. Dessutom vill man inrätta en kunskapsbas i bergmaterialteknologi i Storuman. Den ska verka som ett service- och sambandsorgan för branschföretagen i regionen
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 27.7%   1 282 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

5 Partners Participants