Search for European Projects

Kompetenční síť pro strojírentství a výrobu ČR- Sasko
Start date: Sep 30, 2005, End date: Mar 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je provedení studie o přeshraniční spolupráci podniků zabývajících se stojírenskými technologiemi. Výsledný zdroj dat bude použit např. pro společná setkání, vzdělávací akce, semináře, poradenství atd. Součástí projektu budou též 2 workshopy pro malé a střední podnikatele, které upozorní na toto téma; výsledky studie budou publikovány ve studii a propagačních letácích. Spolupráce s německým partnerem bude spočívat zejména při společných přípravách kooperačních setkání, pří využití znalosti partnera s již uskutečněné odobné studie v Sasku a při společné účasti na workshopech.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 80%   16 466,00
  • 2000 - 2006 Saxony - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform