Search for European Projects

Komárom-Révkomárom (Komarno) közötti közúti határhíd előkészítése / Príprava hraničného mosta medzi mestami Komárom-Komárno (Komárom-Komarno Duna-híd / Komárno-Komárom, nový cestný most cez Dunaj)
Start date: Oct 14, 2012, End date: Oct 13, 2014 PROJECT  FINISHED 

A projekt közvetlen célja a Komárom-Komarno Duna híd Interreg IIIA keretében elkészült engedélyezési terv, tanulmányok aktualizálása, építési engedély megszerzése, kiviteli terv, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány, valamint Támogatási Kérelem elkészítése arra a részre, amelyhez rendelkezésre állnak adatok. Egy új dunai híd felépítéséről van szó, kapcsolódó úthálózattal, amely Komárom-Komarno városok és szomszédos régiójuk közös gazdasági fejlődésük eszközeként szolgál. A közút magyar oldalon összeköti az 1.sz., 1. osztályú utat és a I/63.sz. 1. osztályú utat a szlovák oldalon. A tervezett közúti Duna-híd műszaki paraméterei: Magyar oldalon 1,545 km hosszú csatlakozó út, szlovák oldalon 1,054 km hosszú út. A tervezett híd hossza 600 m. A határmenti térségekben történő infrastruktúra fejlesztése bíztosítja a határmenti települések jobb elérhetőségét, valamint javítja a határátkelési lehetőségeket. Fejlesztése lehetőséget ad a gazdaság intenzívebb fejlődéséhez. Fontos, hogy a fejlettebb és az elmaradottabb helyzetű térségek, illetve települések között az életkörülményekben, a gazdasági, az oktatási, a kulturális, az egészségügyi, a szociális és az infrastrukturális ellátásban megjelenő különbségek csökkenjenek./Bezprostredným cieľom projektu je aktualizácia doteraz vypracovaných podkladov, projektových dokumentácií spracovaných v rámci programu INTERREG III/A, získanie nových podkladov potrebných pre posúdenie realizovateľnosti projektu, posúdenie a vyhodnotenie vplyvu pripravovanej stavby na životné prostredie, získanie všetkých povolení potrebných pre výstavbu, spracovanie dokumentácií pre realizáciu ako aj spracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EU na realizáciu stavby. Ide o vybudovanie nového cestného mosta cez Dunaj s potrebnými napojeniami na existujúcu cestnú sieť, ktoré budú slúžiť ako nástroj spoločného hospodárskeho rozvoja miest Komárno a Komárom a susedných regiónov. Plánovaná komunikácia spojí cestu I. triedy č. I/63.Navrhovaný cestný most v technických parametroch: maďarská strana - 1545 km dlhý spoj cesty, slovenská strana - 1054 km dlhý spoj cesty. Navrhovaná dĺžka mosta 600 metrov. Most poskytuje príležitosť rozvíjať intenzívnejší vývoj ekonomiky. Je dôležité znižovať rozdiely medzi pokročilými a zaostalými znevýhodnenými regiónmi, zlepšovať kvalitu životných podmienok - ekonomických, vzdelávacích, kultúrnych, zdravotných, sociálnych a infraštruktúrnych.
Up2Europe Ads

Details

  • 85%   727 080,34
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website