Search for European Projects

Közös nyelven / Spolu spoločnou rečou (KKNY-SPR)
Start date: Sep 30, 2012, End date: Sep 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Pályázati projektunk célja egy olyan központi kétnyelvű infromáció rendszer, eLearning oktatási felület létrehozása, alellyel a határ mentén élő kis és középvállalkozások kifejezetten aktuális, máshol csak nehezen és drágán elérhető ismeretek kapjanak helytől és időtől függetlenül. A projekt részét képéző innovatíb eLearning rendzser ma még nem létező módon integrálja a távoktatásvan egyébként használatos technikákat. A kétnyelvűség lehetővé teszi közos kutatási, fejlesztési, oktatási, stb. projektek tervezése és megvalósítása során szülséges, a saját és a partner szervezet országos sajátságaira jellemző törvényi, és gazdasígi háttérismeretek megismerését. A projekt másik szerves részét képező partnerkereső adatbázis kibővítjük olyan lehetőséggel, hogy szervezetek megoszthassák projektötleteiket másokkal, a projekt megvalósításáhou ideális partnert találhassanak a régióhoz. Ezzel erőséthetjük a határ menti mikró, kis- és középvállalkozások gazdasági és szociális integrásióját, hiszen az új projekt megvalósítása a térségen belül marad, a forrás itt használodik fel. Így az átadott ismeretek, kozösprojektek kidolgozása, megvalósítása elősegíti a határ menti térség gazdasági versenyképességének az erősítését./ Cieľom nášho projektu je vytvorenie takého dvojjazyčného systému inovácií, vzdelávacej plochy eLearning, s ktorou pohraničné malé a stredné podniky dostávajú vyslovene aktuálne, inak len ťažko alebo draho získateľné informácie, bez ohľadu na miesto a čas. Innovatávny systém eLearning, ktorý tvorí organickú súčasť projektu integruje techniku zvyčajne pouťívanú v dištančnom vzdelávaní dnes ešte neexistujúcim spôsobom. Dvojjazyčnosť umožňuje spoznanie zákonných a ekonomických infromácií charakteristckých pre vlastnú a partnerskú krajinu a ktoré sú potrebné na plánovanie a realizáciu spoločných výskumných, vývojových, vzdelávacích atď. projektov. databázu na vyhľadávanie partnerov tvorí druhú organickú súčasť projektu. Achievements: In the project, the partners developed a bilingual electronic, video based teaching, e-Learning website, where bilingual up to date teaching materials make an easy access to the legal and economic background of both countries providing SMEs with useful and practical information. The project includes a partner searching and project idea sharing database enabling registered users to find partners from the region for their projects or to find national or EU funded calls for proposals.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 82.5%   148 083,09
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website