Search for European Projects

Knowledge-intensive business development in Inre, Scandinavia (Kunskapsintensiv näringslivsutveckling i Inre Skandinavien)
Start date: Dec 31, 2004, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska, genom att göra en genomgång i och koppling av kunskapsintensiva företag och FoU-institutioner, bidrag till att generera kunskapsintensiva innovationsprojekt med internationell marknadspotential.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details