Search for European Projects

Klimop: Ouderen en kanker
Start date: Oct 31, 2010, End date: Oct 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Het project Ouderen en Kanker wil niet alleen het probleem van het steeds stijgende aantal oudere mensen met kanker aanpakken maar vooral ook het tekort aan kennis over de zorg van die patiënten verder invullen. De grensregio Vlaanderen-Nederland herbergt zorg- en onderzoekscentra met een unieke kennis en expertise op het gebied van zorg voor ouderen met kanker. Van belang is dat die kennis wordt gebundeld en kan worden ingezet voor verbetering van de zorg.Concreet wordt in het project een grensoverschrijdend kennisnetwerk Ouderen met kanker opgericht. In dit kennisnetwerk wordt de bestaande kennis en expertise bij elkaar gebracht en uitgewisseld via bijeenkomsten van onderzoekers en zorgverstrekkers uit de regio. Er worden publicaties voorzien en een website om de resultaten uit te wisselen.In het project wordt ook een grensoverschrijdende cohort-studie uitgevoerd om aanvullende kennis op te bouwen. In het onderzoek wordt een groep oudere kankerpatiënten opgevolgd en vergeleken met jongere kankerpatiënten maar ook met oudere personen zonder kanker. Bloed- enwangslijmvliesstalen worden opgeslagen in een biobank. Door het verzamelen van deze cruciale informatie wordt er nieuwe kennis opgedaan voor nog betere diagnoses en zorg.Bovendien wil het project een rapport uitbrengen met aanbevelingen ter verbetering van de zorg. Achievements: Het project Ouderen en Kanker pakte het probleem van het steeds stijgende aantal oudere mensen met kanker aan door vooral het tekort aan kennis over de zorg van die patiënten verder in te vullen. De grensregio Vlaanderen-Nederland herbergt zorg- en onderzoekscentra met een unieke kennis en expertise op het gebied van zorg voor ouderen met kanker. Via het project werd die kennis gebundeld en ingezet voor verbetering van de zorg. De gebundelde kennis en expertise werd aangevuld via gerichte registratie en analyse van een cohort en een biobank.Voor meer info: www.ouderenenkanker.be
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   456 252,97
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants