Search for European Projects

Két lábon állva - Határon átnyúló kapcsolat és erőforrás fejlesztő program / Stojac pevne - Program pre rozvoj cezhraničných vzťahov a zdrojov (Két lábon állva / Stojac pevne)
Start date: Aug 31, 2012, End date: Aug 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

A program stratégiai célja, a határ menti területek erősebb szociális, gazdasági integrációja. Priorítási cél: az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése, a határ két oldalán működő civil szervezetek, önkormányzatok közötti kooperáció erősítése. Kiemelt cél a személyes kapcsolatok erősítése, egy olyan háló keretében, melyben részt vesznek szlovákiai magyarok és szlovákok, valamint magyarországi szlovákok és magyarok egyaránt.A projekt a két országbeli résztvevők közös tevékenységei révén az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelését eredményezi. Közismert szociológiai tény, hogy az egymást ismerő, egymással kapcsolatban álló emberek között sokkal könnyebben épülnek le az előítéletek, jóval hatékonyabban épülnek fel települések, megyék, országok határain átnyúló konkrét együttműködések. A projekt keretében megszervezésre kerülő képzések, workshopok, a projektet záró nemzetközi konferencia, illetve a közös (multi)kulturális rendezvények és az ezekhez kapcsolódó szakmai anyagok elősegítik, hogy:- a résztvevők megismerjék egymást, és a régió sajátosságait;- javuljon a résztvevők közötti információáramlás;- a kölcsönös megértésen, tolerancián alapuló, a szembenállás helyett a kölcsönösen előnyös együttműködést elősegítő szemlélet terjedjen el;- a résztvevők megszerezzék azt a tudást, mely az együttműködéshez és a hazai és uniós források megszerzéséhez szükséges; továbbá- konkrét, határon átnyúló projektek kidolgozását eredményezheti, és- biztosítja a szervezetek, emberek közötti kapcsolatok fenntartását, és a projekt befejezését követő új kapcsolatok kialakításának feltételeit.A projekt a határmenti térség gazdasági versenyképességének erősítéséhez is hozzájárul, mivel elősegíti a határtérségben kialakuló együttműködéseket, segíti a forrásteremtő képesség javítását a résztvevők együttműködési és projektkidolgozási-, megvalósítási kompetenciáinak fejlesztése által. Achievements: Crossborder cooperations have fundamentally influenced the level of economic, social and political stability of the target region. It is very important that the NGOs and other organizations should be able to engage as many EU funds as possible. This project developed the project management capacities and cooperation in general via joint workshops and trainings. It contributed to the attitude change among the people participating in the joint cultural events. The primary beneficiaries of the project were the NGOs, government representatives in the surrounding area of Galanta (SK) and Komárom-Esztergom county (HU). Within the frames of the project, a Cross-border Information Cluster was developed to enhance the cooperation among the interested parties, and a mobility information system containing useful information about the Hungarian and Slovak school systems, medical services, taxation, enterprise establishment and many others was prepared.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 80.8%   149 842,12
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website