Search for European Projects

Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
Start date: Jan 31, 2011, End date: Jul 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Projekt "Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza polsko słowackiego" był kontynuacją realizacji projektu Analiza-Integracja-Sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego.  Głównym celem projektu było powołanie Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która ma koordynować działania podmiotów zajmujących się rozwojem regionalnym i prowadzić wspólną politykę rozwoju na obszarze Euroregionu Karpackiego. Dotychczas w regionie nie istniała taka instytucja.  W ramach projektu opracowana została polsko-słowacka strategia współpracy. W dokumencie tym zapisano, że za następnych 10 lat Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego ma być profesjonalną ponadregionalną organizacją, pełniącą misję publiczną w zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego na obszarze Euroregionu Karpackiego. Zadaniem KARR ma być pomaganie agencjom rozwoju regionalnego w identyfikowaniu nowych zadań (nowych sektorów, w których dotychczas instytucje te nie działały, a które to sektory mają wpływ na rozwój regionalny), promowanie agencji na arenie międzynarodowej, reprezentowanie ich przed organami władz publicznych jako partner społeczny, a także utworzenie Transgranicznego Centrum Obsługi Inwestora. Achievements: Projekt "Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza polsko słowackiego" był kontynuacją realizacji projektu Analiza-Integracja-Sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego. Głównym celem projektu było powołanie Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która ma koordynować działania podmiotów zajmujących się rozwojem regionalnym i prowadzić wspólną politykę rozwoju na obszarze Euroregionu Karpackiego. Dotychczas w regionie nie istniała taka instytucja. W ramach projektu opracowana została polsko-słowacka strategia współpracy. W dokumencie tym zapisano, że za następnych 10 lat Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego ma być profesjonalną ponadregionalną organizacją, pełniącą misję publiczną w zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego na obszarze Euroregionu Karpackiego. Zadaniem KARR ma być pomaganie agencjom rozwoju regionalnego w identyfikowaniu nowych zadań (nowych sektorów, w których dotychczas instytucje te nie działały, a które to sektory mają wpływ na rozwój regionalny), promowanie agencji na arenie międzynarodowej, reprezentowanie ich przed organami władz publicznych jako partner społeczny, a także utworzenie Transgranicznego Centrum Obsługi Inwestora.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 84.1%   255 160,18
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants