Search for European Projects

Kapka GeoParku - druhá realizační fáze projektu Česko-bavorský geopark na území Plzeňského kraje (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0242)
Start date: Oct 31, 2005, End date: Jun 28, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je rozšířit nabídku cílů Česko-Bavorského GeoParku na území Plzeňského kraje o lokality, kde hraje roli nejen geologie, ale také voda. Obsahem tedy bude zatraktivnění léčivých pramenů v okolí Konstantinových Lázní a vytvoření dvou okruhů naučné stezky, koncepční řešení zapojení údolí řeky Mže do GeoParku a první etapa realizace – naučná stezka ze Svojšína k vyhlídce nad spilitovými skalami, příprava úprav pramene v Michalových Horách a Koncepce Vlčí hory, jako jedné z nejvýznamnějších lokalit a dominanty celého území. Důležitou částí budou také koordinační setkání s německým partnerem, během kterých budou formulovány a připravovány další společné aktivity a projekty.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   681 225,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants