Search for European Projects

Journey 4 Life
Start date: 01 Aug 2016, End date: 31 Jan 2017 PROJECT  FINISHED 

Sveriges Riskförbund av 4H kommer 7-14 augusti anordna Journey 4 Life på Ästad 4H-gård i Halland, en ungdomsvecka för unga 15-20 år. De 45 deltagarna kommer från Sverige, Norge, Finland, Danmark (inklusive Grönland och Färöarna), Island och Sydslesvig i Tyskland. Deltagarna kommer under veckan genom workshops och aktiviteter få lära känna varandras kulturer och utforska och utmana sina eventuella fördomar. Temat och huvudaktiviteterna under veckan kommer kretsa runt den rådande flyktingsituationen i Europa och hur ungdomar tillsammans kan påverka och vara med och skapa ett tolerant och välkomnande samhälle för alla oavsett kulturell bakgrund. Målet är att deltagarna ska stärka sin kompetens i påverkansarbete, få stärkt självkänsla, mer kulturell förståelse samt att de ska få chans att skapa nya band och nätverk över nationsgränserna.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

5 Partners Participants