Search for European Projects

Joint action for methodology development between four museums (Gemensam metodutveckling mellan 4 museer)
Start date: Dec 31, 2003, End date: Dec 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Museerna vill stärka och utveckla samarbetet kring delar av vår gemensamma historia som rör bl.a. mångfald och kulturella motsättningar.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details