Search for European Projects

Jiná země, jiné zvyky (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0221)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Součástí projektu jsou čtyři třídenní setkání mezi mládeží z Domu dětí a mládeže SOVA v Chebu a Centrem mládeže v Marktredwitz. Dvě setkání se uskuteční v Německu a dvě setkání proběhnou v Čechách. Cílem projektu je překonávání vnitřních zábran a odstranění předsudků u mládeže i jejich rodičů, podporování, porozumění a cítění pro kulturu našich sousedů a kulturu a tradice ve vzdálených zemích. Předpokládáme, že po ukončení projektu budou účastníci i nadále intenzivně prohlubovat partnerství a navázaná přátelství. Neposledním úkolem bude prohloubit u účastníků smysl pro ekologické vnimání.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   42 325,50
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants