Search for European Projects

Jihočeský zpěváček 2006 - na lidovou notičku se sousedy (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0194)
Start date: Dec 31, 2005, End date: May 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Lidové písně neodmyslitelně patří k našemu kulturnímu dědictví a proto je třeba stále pečovat o jejich udržování. Folklorní soubory Jihočeského folklorního sdružení vychovávají ve svých řadách velké množství dětských tanečníků, muzikantů a zpěváků. Neméně velkou tradici má lidová píseň v Rakousku. Na hranicích obou zemí často vyrůstala lidová hudba ze společných kořenů a nemálo muzikantů umělo hrát písničky v obou jazycích. Navíc řada českých muzikantů z chudého pohraničí vyrážela za výdělkem do rakouské části tehdejšího mocnářství. Toto vzájemné plodné ovlivňování české a německé lidové hudby neskončilo ani se vznikem Československa, ale bylo násilně ukončeno až v roce 1948. I v Rakousku se nyní na mnoha místech řada vedoucích souborů věnuje začínajícím zpěvákům a muzikantům. Proto chceme na přerušenou tradici navázat u těch nejmladších, u kterých se teprve vytváří trvalý vztah k lidové hudbě a zpěvu. Na celodenní soutěži dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2006 - na lidovou notičku se sousedy bychom rádi položili základní kámen tradice vzájemného setkávání dětských zpěváků a jejich pedagogů a vedoucích folkórních souborů z Čech a Rakouska a v budoucnu i z Bavorska. Chceme tím podpořit udržení vědomí kulturních kořenů našich sousedských regionů a naší národní a středoevropské identity ve sjednocující se Evropě. Projekt je postavem na spolupráci Jihočeského folklórního sdružení (JFoS), Hauptschule öffentl II (Musikhauptschule) a Nadace Vltava. JFoS zajistí vystoupení mladých zpěváků ve spolupráci s rakouskou stranou, Nadace Vltava se podílí na administrativním a organizačním zajištění projektu, významně participuje na výměně zkušeností prostřednitvím workshopu a zajišťuje část kofinancování projektu. Hotel Zvíkov, kde soutěž proběhne, poskytne pronájem sálu zdarma.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74%   111 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants