Search for European Projects

Jezdecké závody (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0443)
Start date: May 31, 2007, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Příprava a realizace drezúrních a parkurových závodů v Mikulově pro české i Rakouské jezdce, laickou a odbornou veřejnost. Primárním účelem jezdeckých závodů (drezúra a parkur jsou jednotlivými disciplínami jezdectví) je porovnání výkonnosti koní a jezdců. Samotné konání akce, kde se setkávají lidé stejných zájmů a profesí umožňuje také především navázat nové kontakty a prohloubit stávající v rámci cílových skupin projektu. Jsou prvním krokem k realizaci dalších projektů (společná soustředění a tréninky) které vytvoří živě spolupracující systém pro vzájmenou pomoc, spolupráci, ekonomický rozvoj a obchodní spolupráci podnikatelských subjektů a jezdeckých klubů pracujících v jezdectví (trenéři, poskytovatelé ustájení, podnikatelé v oblasti jezdeckého turistického ruchu. Parkurové závody probíhají v jeden jediný den, obsahují pět soutěží různých obtížností. Pro samotné konání akce je nutno zajistit ubytování jezdců a ustájení koní, kteří přijíždějí z větší vzdálenosti. V den závodů je nutné zajistit kancelář pro pořízení startovních a výsledkových listin, překážkový materiál, kolbiště - místo stavby dráhy, opracoviště - místo stavby tréninkové dráhy, parkoviště pro kamiony s koňmi, parkoviště pro diváky, občerstvení pro účastníky soutěží, externí experty pro stavbu a kontrolu překážkové dráhy a akreditované rozhodčí pro pořízení výsledků. Drezúrní závody jsou pořádány dvoudenní. Obsahují dvanáct soutěží různých obtížností, z nichž jedna je paradrezúrní dle paralympijských drezúrních úloh. Pro samotné konání akce je nutno zajistit ubytování jezdců a ustájení koní pro přenocování mezi jednotlivými soutěžními dny (zpravidla sobota a nedělě) a pro účastníky kteří přijíždějí z větší vzdálenosti. V den závodů je nutno zajistit vše obdobně jako u parkurových závodů, pouze překážkový materiál je nahrazen drezúrním obdélníkem, který je v majetku Jezdeckého klubu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   125 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants