Search for European Projects

Ještěd 2006
Start date: Jan 14, 2006, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt Ještěd je soubor širokých kulturně-sportovně-společenských aktivit (ještědské slavnosti) určených veřejnosti, navazuje na tři předešlé úspěšné ročníky (konané každoročně od roku 2003) a je oslavou významné stavby tohoto regionu. Smyslem akce je nejen uspořádat slavnosti vázající se k významné stavbě, ale především povzbudit cestovní ruch a představit Ještěd nejen jako dominantu Libereckého kraje, ale celého trojzemí.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 69.7%   447 836,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants