Search for European Projects

Jemná cesta - realizace sportovně vzdělávacích projektů KJ AZS Opole a 1. JC Banik Ostrava.
Start date: Mar 31, 2013, End date: Sep 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

Klub Środowiskowy Judo AZS Opole již 36 let dělá školení pro děti a mládež v disciplíně judo přes: vedení tréninku, účast v národních a mezinárodních sportovních soutěžích, účast na výcvikových táborech a školeních. Cílem a účelem činností klubu je vychovávat zdatné, psychicky odolné, chytré lidi, kteří naočkované pravidla fair play dodržují i v dospělosti. Sportovní a vzdělávací aktivity klubu mají vliv na formování pohledu mladých lidí na svět a další společnosti. Podobnou práci dělají rovněž ostatní kluby z polsko-českého pohraničí, včetně 1. Judo klubu Baník Ostrava. Oba kluby společně v minulosti spolupracovali: závodníci z Opole několikrát startovali na turnajích juda pořádaných v Ostravě, česká mládež se účastnila letního tábora v Polsku. Spolupráce je omezena nedostatkem finančních prostředků.Navrhovaný projekt zahrnuje:1) organizace dvoudenního (individuálního a týmového) turnaje juda v Opole i turnaje juda v Ostrave, ve kterém se budou účastnit závodníci klubu / partnera a z dalších příhraničních regionů2) nákup / doplnění vybavení nezbytného pro organizaci soutěže, tj. žíněnka judo a TV plnící funkci výsledkových tabulí,(Partner CZ a PL)3) Organizace dvou táborů, rekreace a sport pro mládež obou klubů / partnerů4) nákup tréninkového vybavení pro vynikající závodníky. (Partner CZ a PL)Účastníci projektu - děti ve věku 7-14 roků budou společně trénovat, bavit se, relaxovat, naučí se pravidla fair play a zdravého ? sportovního životního stylu, naučí se jazyk a zvyky svých zahraničních kolegů, naváží nová přátelství. Trenéři si budou vyměňovat zkušenosti. Na závodech přijedou fanoušci z obou zemí. Místní média budou informovat o závodech. Větší rozpočet umožní setkat se s daleko větším počtem účastníků. Projekt přispěje k rozvoji mezilidských vztahů a spolupráci místních komunit.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 80.8%   102 026,77
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants