Search for European Projects

Jaworze Europie - Europa Jaworzu. Greenways 2006. Modernizacja ścieżki dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ulicy Zdrojowej w Jaworzu
Start date: May 31, 2005, End date: Dec 14, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt Modernizacja ścieżki dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ulicy Zdrojowej w Jaworzu jest oddolnym uzupełnieniem projektu Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways, realizowanego przez Euroregion Śląsk Cieszyński. Szlak ten na odcinku pogranicza polsko-czeskiego łączy właśnie Gminę Jaworze z Partnerem Czeskim, tj. gminami związku dorzecza Stonawki. Realizacja Projektu pozwoli na zwiększenie atrakcyjności turystycznej szlaku oraz wzmocni więzy i współpracę transgraniczną pomiędzy Partnerami. Dodatkowo realizacja inwestycji stanie się istotnym elementem rozwoju pierwontego projektu, co jednocześnie pozwoli na osiągnięcie znacznie większego efektu transgranicznego aniżeli zamierzony
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   82 773,34
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website