Search for European Projects

Jarní slavnosti v obci Staré Hobzí (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0319)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Velmi intenzívně probíhá spolupráce mezi obcemi Staré Hobzí a Waldkirchen an der Thaya, o čemž svědčí nejen časté vzájemné návštěvy jejich představitelů, ale dlouholeté pořádání nejrůznějších akcí. Uvedená spolupráce vyústila v pravidelné organizování série zábavných a sportovních akcí. Návštěva na jednotlivých akcích je rok od roku vyšší, hlavně přibývá návštěvníků z Rakouska. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu českých a rakouských občanů je organizace stále obtížnější a finančně náročnější. Záměrem projektu je obohacení programové nabídky k využití volného času občanů a dětí, obnova venkovských tradic uspořádáním masopustu, stavění máje a dětského dne, za účasti rakouských občanů, dětí a jejich rodičů, které umožní odstranění jazykových barier. V průběhu projektu proběhnou 3 větší akce: masopust, stavění máje a dětský den, vždy za účasti rakouských partnerů, kteří se na realizaci akcí podílejí organizačně, účastí na přípravě i vlastním průběhu akcí. Dále řada menších akcí sportovního charakteru - šachy, stolní tenis, nohejbal ad.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   59 290,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants