Search for European Projects

JA-PE. Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE 2
Start date: Feb 28, 2009, End date: May 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

JA-PE 2 je jednou z činností vykonáváných v ramci dlouholeté spolupráci mezi obcí Petřvald a Jasienica v oblasti Trojúhelníka Jasienica, Petřvald, Strumień. Předsevzeti navazuje na euroregionální aktovity v oblasti turistiky- INFOTUR a INFOTUR 2, které jsou jejích lokalní varianty. Projekt je zaměřen na několik vzájemně spojených činností pro rozšiřéní turist. nabídky rozvojem turist. infrastruktury v širokém slova smyslu, a také pro zlepšení přístupu k informacím, dále pak pro propagaci kult. hodnot, což je podkladem pro rozvoj lokální turistiky a umožnění tvoření turist. produktů. V ramci rozvoje turist. infrastruktury v širokém slova smyslu se plánuje modernizace a přístavba volnočasového objektu v Drzewiarzi, ve kterém se bude nacházet multifunkční sál pro sport a rekreace který dále bude určen pro organizace výstav, dílen, konferencí, koncertů, který společně bude tvořit budoucí element turist. produktu. Za účelem zlepšení přístupu k informacím, jedna místnost bude určená pro IT informační center. Z vlastních prostředků obce, budou postaveny objekty malé infrastruktury- elementy určeny pro turisty-cyklisty. V ramci propagacii kulturních hodnot a umožnění tvoření turistických produktů jsou plánovány kulturně-sportovní akce (včetně akcí pořadaných spolu s partnerem) a historický a srovnavácí výzkum spojené s workshopy vedené pracovníky Muzea Těšínského Slezska a SRiWR 'Olza' (odborníky v oblasti kulturné turistiky- mimo rozpočet). Díky tomu, Muzeum se zapojí k partnerské spolupráci s Drzewiarzem- stejně jak v případu spolupráce Muzeum Těšínska s Petřvaldem. Workshopy budou, naproti tomu, podkladem pro zpracování společného turistického produktu na další etapě spolupraci mezi partnery, jehož elementem budou též cyklické akce. Propagační činností budou také podporované vytvořením webové stranky spojené s turistickým servisem infotur.olza.pl, tiskem brožur a plakátů a vytvořením vitríny a pamětních desek.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   671 195,73
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants