Search for European Projects

ИЗГРАДИ СВОЕТО БЪДЕЩЕ
Start date: Jun 1, 2015, End date: Oct 31, 2015 PROJECT  FINISHED 

Проектът «ИЗГРАДИ СВОЕТО БЪДЕЩЕ» беше реализиран младежки обмен между 8 държави – Италия, Испания, Чехия, Румъния, Португалия, Гърция, Турция и България . В обмена взеха участие общо 40 младежи на възраст от 18 до 30 години, като повечето от тях бяха безработни и хора живеещи в малки населени места. Всяка страна се представляваше от 4-ма участника и един лидер / общо 5 участника от страна. Обмена се проведе в град Пазарджик през периода 12-22 Юли 2015 година. Основната тема на проекта беше младите хора да повишат своите умения и компетенции, да станат по конкурентно способни на пазара на труда и да намерят потенциал в природните чудеса и културните забележителности на своите родни места като ги използват за намиране на работа. Целите на проекта които успешно постигнахме са: • Идентифицирахме проблемите на младите хора в различните държави и причините за младежката безработица и начините за по-добра интеграция на пазара на труда; • Запознахме участниците с добрите практики при оползотворяване на потенциала на природните и културни обекти за осигуряването на младежка заетост; • Научихме повече за природните и културни чудеса, нормативната уредба, опазването и популяризирането им; • Създадохме иновативни проекти, свързани с природни чудеса. • Повишихме умения и компетенции свързани с търсене, намиране и кандидатстване за работа. • Повишихме осведомеността на участниците за възможностите, които програмата Еразъм+ предлага в насока професионално ориентиране и израстване в кариерата. Методите, които използвахме бяха основани на принципите на неформалното образование, активното участие на всеки участник, обмяната на опит и разпространението на добри практики. Планираните дейности бяха интерактивни и практически насочени.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

7 Partners Participants