Search for European Projects

IV. Staroměstské slavnosti (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0535)
Start date: Mar 31, 2007, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Velmi intenzívně probíhá spolupráce mezi obcemi Staré Město pod Landštejnem a Kautzen, o čemž svědčí nejen časté vzájemné návštěvy jejich představitelů, ale dlouholeté pořádání nejrůznějších akcí. Uvedená spolupráce vyústila v pravidelné organizování obecních slavností v obou partnerských obcích. Návštěva na českých slavnostech je rok od roku vyšší, hlavně přibývá návštěvníků z Rakouska. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu českých a rakouských občanů je organizace stále obtížnější a finančně náročnější. Záměrem projektu je obohacení programové nabídky k využití volného času občanů a dětí, obnova venkovských tradic uspořádáním obecních slavností, za účasti rakouských občanů, dětí a jejich rodičů, které umožní odstranění jazykových barier. V průběhu projektu proběhnou IV. Staroměstské slavnosti dne 18. srpna 2007 za účasti rakouských partnerů, kteří se na realizaci akce podílejí organizačně, účastí na přípravě i vlastním průběhu akce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   39 345,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants