Search for European Projects

ipovodňová ochrana na ratibořsko-opavském pohraničí formou logistického vybavení a zdokonalování činnosti krizových složek. (Protipovodňová ochrana na ratibořsko-opavském pohraničí formou logistického vybavení a zdokonalování činnosti krizových složek.)
Start date: Mar 31, 2010, End date: Sep 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Poloha města Ratiboře v údolí řeky Odry a Města Kravaře na jednom z jejích přítoků - řekou Opavou, vytvářejí reálné riziko pro obyvatele. Zkušenosti partnerů ukazují na to, jak důležitý je rychlý zásah záchranných složek u obyvatel ohrožených oblastí. Okamžitý zásah záchranářů umožňuje minimalizovat následky událostí, chránit majetek, chránit zdraví a životy lidí. Partneři projektu vidí problém, vyplývající v nedostatečném a z velké části přestárlém vybavení a výstroji jednotek požární ochrany. Předkládaný návrh tohoto projektového záměru má v budoucnu zajistit plnou efektivitu prováděných činností a tím i bezpečí obyvatel. Podle dohody podepsané zástupci Slezského vojvodství a Moravskoslezského kraje si mohou jednotky protipožární ochrany v případě krizových situací na pohraničních územích v pásu širokém 25 km na obou stranách státní hranice poskytovat vzájemně pomoc. Díky vybavení speciální záchranářskou výstrojí vzroste mobilita a efektivita záchranářských složek partnerů, které tak budou moci rychleji dorazit na místo živelní pohromy a přijmout účinná opatření. To umožní minimalizovat ztráty vznikající v důsledku ohrožení, zkrátí se doba k evakuaci obyvatel. Za účelem přípravy na poskytnutí vzájemné pomoci a upevnění spolupráce mezi jednotkami požární ochrany jsou plánována školení a cvičení jednotek dobrovolných hasičů partnerů projektu a organizace konferencí na téma spolupráce jednotek dobrovolných hasičů v oblasti protipovodňové ochrany a jiných mimořádných událostí. Přidanou hodnotou projektu budou školení a sportovně-hasičské závody pro mládežnická družstva zorganizované oběma partnery a také podepsání dohody v rámci krizového řízení.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

1 Partners Participants