Search for European Projects

Interregionalt universitetsnätverk "UNISKA-universitetet"
Start date: Dec 31, 2008, End date: Feb 28, 2012 PROJECT  FINISHED 

UNISKA-nätverkets strävan är att nätverket genom projektet ska vidareutvecklas och ge möjlighet till sådan spets och bredd inom utbildning, undervisning och forskning som de enskilda lärosätena inte ensamma kan åstadkomma. Sammantaget representerar de sju lärosätena en betydande kunskapsresurs i regionen, med spetskompetens på många områden och avancerade laboratorier som kan utnyttjas i tillväxtarbetet. Sammantaget har lärosätena cirka 36 000 studenter, 3250 anställda och en årlig budgetomslutning på 2 850 miljoner SEK. UNISKA-universitetet ska fungera som ett virtuellt universitetsnätverk som främjar regionen, arbets- och näringsliv.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 26.3%   571 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website