Search for European Projects

Interregionalt pedagogiskt utvecklingsarbete (STEPS)
Start date: Apr 30, 2004, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

STEPS är ett projekt som handlar om att utforska och stimulera det egna berättandet och skapandet hos länets unga invånare.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details