Search for European Projects

Interregionální putovní výstava Prachatice-Freistadt 2007 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0490)
Start date: Feb 26, 2007, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Společná práce studentů SOŠ a SOU Prachatice a Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsshule Freistdt, kteří na základě vzájemné výměny informací připraví společnou putovní výstavu, která představí dva příhraniční regiony Freistadt a Prachatice. Úkolem studentů je vytvořit obsahový a prezentační rámec výstavy, která bude uvedena společnou vernisáží v obou regionálních centrech. Zadání studentům se opírá o tři tématické okruhy, vycházející z odborného zaměření škol: 1. Hospodářsko historický vývoj regionů, 2. současnost a perspektivy regionů ve strukturách Evropské unie, 3. region jako turistická destinace.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   55 060,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants