Search for European Projects

Interregionale Mobilität - Mobilität grenzenlos (MOBI)
Start date: Oct 21, 2008, End date: Jun 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Seit 2008 gehören Tschechien sowie Österreich zum Schengenraum. Durch das Einstellen der Grenzkontrollen ist der Besuch des Nachbarlandes wesentlich einfacher geworden. Das erleichtert das Zusammenwachsen zu einer gemeinsamen Region in der Mitte Europas. Die Wirtschaft und der Tourismus unserer Region profitieren bereits jetzt nachhaltig von den offenen Grenzen. Die mangelnde grenzüberschreitende Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln hemmt diese Entwicklung jedoch. Es gibt keine grenzüberschreitenden Buslinien. Einzig die Bahn bietet eine öffentliche Verbindung von Wien über Gmünd und České Velenice nach Budweis. Der Besuch der Nachbarregion muss mit dem Auto erfolgen. Das widerspricht jedoch den Klimaschutzzielen Europas, die unter anderem durch eine deutliche Reduktion des Autoverkehrs erreicht werden sollen. Das Hauptziel des Projektes ist die Optimierung der grenzüberschreitenden, regionalen und lokalen Erreichbarkeit durch die optimale Nutzung des öffentlichen und alternativen Verkehrsangebotes. Die Erreichbarkeit der Region soll mittels Implementierung und Vernetzung des Integrierten Verkehrsystems erhöht werden. Weiters soll die Erreichbarkeit von Kulturdenkmälern in der Grenzregion verbessert werden. Projektmodule: * Aufbau einer Verkehrsplattform * Mobilität zwischen den Regionen * Prognose der Entwicklung des Verkehrsverhaltens bis 2025 * Bedarfserhebung von öffentlichen Buslinien zwischen den Regionen * Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit * Projektmanagement Meziregionální projekt mezi jižními Čechami, Vysočinou a Waldviertelem Od roku 2008 patří Česká republika stejně jako Rakousko do schengenského prostoru. Díky zrušení kontrol na hranicích se stalo cestování do sousedních zemí mnohem snazší. To zjednodušuje soužití společného regionu ve středu Evropy. Hospodářství a turismus našich regionů již od otevření hranic z tohoto profitují. Chybějící přeshraniční dostupnost veřejnými dopravními prostředky ale tento rozvoj pořád brzdí. Neexistuje žádná přeshraniční autobusová linka. Jedině železnice nabízí veřejné spojení z Vídně přes Gmünd a České Velenice do Českých Budějovic. Při návštěvě sousedního regionu je nutná doprava autem. To ale odporuje cílům Evropské unie na ochranu životního prostředí, které mají být mimo jiné dosažené omezením automobilové dopravy. Hlavním cílem je optimalizace přeshraniční, regionální a lokální dosažitelnosti prostřednictvím optimálního využití veřejné a alternativní nabídky v dopravě. Dostupnost regionu by měla být zvýšena díky zavedení a prosíťování Integrovaného dopravního systému. Dále by měla být zlepšena dosažitelnost kulturních památek v příhraničním regionu. Projektové moduly: * Výstavba dopravní platformy * Mobilita mezi regiony * Studie dopravy a dopravní infrastruktury do roku 2025 * Zjištění potřeby veřejných autobusových linek mezi regiony * Vytvoření povědomí a práce s veřejností * Projektový management Expected Results: • Mobilitätsplattform bestehend aus VertreterInnen des Kreisamtes Südböhmen sowie der Landesregierung NÖ und VerkehrsdienstleisterInnen • Prognose der Entwicklung des grenzüberschreitenden Verkehrs bis 2025 und ein Maßnahmenvorschlag • Bedarfserhebung und Konzept für die Verlängerung von grenzüberschreitenden Buslinien • Konzept für Bedarfsbussysteme im Alltag und Freizeitbereich • Projektkonzepte für Mobilitäts- und Infrastrukturprojekte als Ergebnis der Arbeitsgruppen und Konferenzen • Bessere Bekanntheit von digitalen Fahrplanvermittlungen • Mobilitätsangebote für Jugendliche • Öffentlichkeitsarbeitsmaterialien und bewusstseinsbildende Materialien • Verstärkte Nutzung des öffentlichen Verkehrs und alternativer Verkehrsdienst • platforma mobility složená ze zástupců Krajského úřadu Jihočeského kraje, Dolnorakouské zemské vlády a dopravců • progóza rozvoje přeshraniční dopravy do roku 2025 a návrh opatření • zjištění potřeby a koncepce pro prodloužení autobusových linek přes hranice • koncepce pro autobusové systémy ve všedních dnech a dnech volného času • projektové koncepce pro projekty mobility a infrastruktury jako výsledek jednáních pracovního týmu a konferencí • zprostředkování digitálních jízdních řádů • nabídky mobility pro mládež • materiály pro práci s veřejností a pro tvorbu povědomí o mobilitě • lepší využití veřejných dopravních prostředků a alternativní nabídky dopravních služeb

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   100 286,34
  • 2007 - 2013 Austria - Czech Republic (AT-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants