Search for European Projects

Interregional Innovasjon Sverige Norge 2010-2012 (IISN)
Start date: Sep 30, 2009, End date: Sep 29, 2012 PROJECT  FINISHED 

Projektet använder en beprövad metodik för utveckling av mindre och medelstora företag inom förnybar energi samt upplevelseindustri/turism. Med grupper för var och en av de två branschinriktningarna och en verksamhet som bedrivs i två faser blir det totalt fyra innovationsprocesser och totalt ca 30-40 medverkande företag under projektperioden. Deltagande företag ska ha en god spridning inom de olika delarna av regionen. Under ett år kommer företagen att genomföra två utvecklingsprojekt, varav ett med forskningskoppling. Gemensamma samlingar varvas med utvecklingsarbete på hemmaplan.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 24.1%   318 611,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website