Search for European Projects

Interregional cooperation within munijcipal auditing (Interregionalt samarbetsprojekt inom kommunal revision)
Start date: Jul 31, 2003, End date: Jun 29, 2004 PROJECT  FINISHED 

Integration mellan institutionerna skall uppnås genom att projektet ska bidra till enhetliga regler, arbetsorganisation och metoder som därmed skapar förutsättningar för och underlättar utveckling och etablering av: gemensamma utbildningsinsatser, revisionsstandards, gränsöverskridande granskningar och utbyte av personal samt informella nätverk.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details