Search for European Projects

Internetové vizitky obcí česko-polského příhraničí
Start date: Dec 31, 2011, End date: Jan 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Závažným problémem komplikujícím a omezujícím konkurenceschopnost podniků v příhraničí je nedostatečná znalost prostředí cizího státu především v oblasti veřejných zakázek a neinformovanost o možnostech podnikání a navazování partnerství v zahraničí. Dále pak velmi silná bariera neexistujících jazykových mutací webů a malá rozšířenost efektivních ICT jako je RSS.Na základě průzkumu provedeného za účelem kvantifikace tohoto problému (viz. příloha Výzkum) vyšlo najevo, že pouhé 2% veřejnosprávních subjektů v příhraničí poskytuje na svých webech informace ve vícejazyčné mutaci vyhovujícího formátu a 82% webů postrádá možnost rychlého odběru aktualit pomoci RSS. Tím je značně zkomplikována pozice podniků a účastníků trhu práce. Pro účastníky výběrových řízení je tak velice obtížné získat informace o vypsaných veřejných zakázkách, o struktuře úřadu, o kontaktech na jednotlivé odbory atd.Pro snížení či eliminaci těchto negativních efektů realizuje projekt následující aktivity:Internetové vizitky Vytvoření vícejazyčné verze webu jednotlivých veřejnosprávních subjektů v příhraničí a RSS kanálů, které umožní efektivní informovanost o aktivitách a vytvoření centrálního rozcestníku s aktualitami zapojených subjektů v příhraničí.AlmanachV návaznosti na předchozí aktivitu vytvoření seznamu veřejnosprávních subjektů v příhraničí obsahující jejich kontaktní informace, odkaz na vícejazyčné mutace jejich webů a RSS.Burza příležitostíKaždý z partnerů uspořádá kurz, který účastníkům vysvětlí odlišnosti v oblasti veřejných zakázek na opačné straně hranice a upozorní je na možná úskalí. V rámci kurzu se odehraje setkání zástupců veřejnosprávních subjektů.(více viz. příloha Studie)
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   165 708,49
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants