Search for European Projects

InterKommunal IT (IKIT)
Start date: Dec 31, 2001, End date: Dec 30, 2004 PROJECT  FINISHED 

Med den offentliga sektorn som motor utveckla möjlighet till elektronisk handel som också ökar utvecklingsmöjligheterna för det regionala och lokala näringslivet. Utveckla offentlig service till medborgare där IT fungerar som verktyg för att kunna hämta information mm oberoende av kontorstider och geografisk belägenhet.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details