Search for European Projects

Intercultural dialogue - Jordan and Slovenia
Start date: Aug 1, 2014, End date: Feb 29, 2016 PROJECT  FINISHED 

Projekt "Medkulturni dialog - Jordanija in Slovenija" je bilateralni projekt med Zavodom Voluntariat iz Slovenije in East & West Centrom for Human Resources Development (WE Center) iz Jordanije. Bil je 19 mesečni projekt mobilnosti, v okviru katerega je Zavod Voluntariat kot pošiljajoča organizacija v Jordanijo poslal 5 prostovoljcev na 6-mesečne projekte Evropske prostovoljske službe. Nameni projekta so bili: - spodbuditi medkulturni dialog med mladimi iz Evrope in Jordanije, - razviti sodelovanje med organizacijami z Bližnjega Vzhoda in Evrope, - utrditi mobilnosti mladih preko programa EVS v drugi državi, - razviti veščine mladine in otrok. Glavne naloge prostovoljcev v Jordaniji so bile učenje angleščine otrok v palestinskem begunskem taborišču ter razvoj novih projektnih aktivnosti. Uporabljena metodologija je bila interaktivna in participatorna, prostovoljce pa se je spodbujalo k samoiniciativnosti, kreativnosti in aktivni udeležbi. Med samim projektom so pisali razne članke, bloge, pripravljali foto gradivo, se vključevali v pripravo projektov ter povezovanje obeh organizacij. Zahvaljujoč nekaterim EVS prostovoljcem iz Slovenije je bil Zavod Voluntariat partner v treh mladinskih mobilnosti skupaj z gostiteljsko organizacijo W.E Center v Jordaniji (2 mladinski izmenjavi ter en trening trenerjev), ki jih je finančno podprl Euromed. Na te tri mladinske mobilnosti smo lani skupno poslali 10 mladih iz Slovenije v Jordanijo. Največji učinek na projekt pa so bili prostovoljci sami. Pridobili so veliko novih veščin, se naučili bivanja v drugem kulturnem okolju ter komuniciranja s predstavniki različnih narodnosti in etničnih skupin, prilagajanja, timskega dela, življenja stran od družine in prijateljev itd. Nekateri prostovoljci so našli nove karierne priložnosti, priložnosti dodatnih izobraževanj, vsi pa so pridobili obilico mehkih veščin. Vsi so ostali aktivni prostovoljci tudi po povratku domov ter začeli razvijati lastne projektne iniciative. Project „Intercultural dialogue - Jordan and Slovenia” is bilateral project between Zavod Voluntariat from Slovenia and „East & West Center for Human recourses Development” (WE Center) from Jordan. It is on and a half year EVS project, in frame of which WE Center from Jordan will host three volunteers from Slovenia while Zavod Voluntariat will host two volunteers from Jordan. Each volunteer will be placed in hosting organization for a period of 6 months. Project summary in English: The objectives of project were: • To encourage intercultural dialogue between youth from Europe and Middle East; • To develop cooperation between organizations from Middle East and Europe; • To enhance youth mobility by providing European Voluntary Service in another country; • To develop youth and children soft skills. The main tasks for volunteers in Jordan were teaching English for children in Palestinian refugee camp and develop new activities. The methodology used was interactive and participatory since the volunteers were stimulated to work and implement their activities in a self initiative, creative and participatory way. During the prooject they were writing articles and blogs, collecting photo materials, were included in prepration of the preparation of projects and linking both organizations. Thanks to some EVS volunters from Slovenia, Zavod Voluntariat partcipated as partner in three youth mobilties together with host organization WE Centre (2 youth exchanges and one training of trainers), funded by Europmed. Ten young people from Slovenia were sent to these projects in Jordan last year. The biggest impact from project were the volunteers themelves. They have gained not only new knowledge and new skills, but also had significant experience in living abroad, getting to know new people and changing their understanding of different cultures. Upon return, some of these volunteers found new career opportunities, opportunities for additional non-formal trainings, and all of them gained a lot of soft skills. All of them stayed active in their local communities, they keep transferring their knowledge to other working environments and develop own initiatives.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

1 Partners Participants