Search for European Projects

Integrovaný záchranný systém v příhraniční oblasti - spolupráce a dovýbavení jednotek požární ochrany
Start date: Mar 31, 2009, End date: Dec 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Periferní charakter příhraničních území má za následek významné zmenšení bezpečnosti v tomto území, což má negativní vliv na konkurenceschopnost příhraničních území.Vytvoření systému zabraňování vzniku nebezpečí a efektivní součinnosti v případě vzniku krizových situací, bude mít vliv pro zvýšení atraktivity příhraničního území pro jeho obyvatele, tuzemské a zahraniční investory a rovněž i pro turisty. Současně zabezpečí území charakterizující se bohatými krajinně-přírodovědeckými přednostmi před tragickými následky ekologických katastrof. V rámci realizace projektu složky územní samosprávy (okres Ząbkowice, obec Bílá Voda, obec Złoty Stok) koupí pro jednotky požární ochrany, působící v oblasti pohraničí, speciální nářadí, jenž v situacích vzniku nebezpečí a čekání na pomoc bude využito na obou stranách hranice. Za účelem vzájemného doplnění jednotlivých jednotek v integrovaném systému budou tyto vybaveny odlišnými speciálními hasičskými vozidly: hasičské vozidlo s hydraulickým výložníkem pro provádění činností ve výškách (jednotka Státní Požární ochrany v Ząbkowicích Śląskich), hasičské vozidlo s vodní nádrží (jednotka Požární ochrany v Bílé Vodě). Pro zajištění správné radiové komunikace budou jednotky zúčastňující se projektu vybaveny doplňkovou soupravou pro komunikaci s partnerem ze zahraničí disponovaným v situaci společné součinnosti. Důležitou částí realizovaného projektu bude součinnost v rozsahu školení spojených s cvičeními a společným plánováním činností. Pro tyto potřeby bude zrekonstruována a standardně vybavena malá školící síň v klubovně OSP ve Złotym Stoku. Pro upevnění přeshraniční spolupráce a propagaci výsledků projektu se budou konat na obou stranách hranice mezinárodní hasičské soutěže polsko-českého pohraničí.V důsledku realizace projektu bude vytvořena trvalá síť transhraničních spojení (síť spolupráce).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   565 893,45
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants