Search for European Projects

Integrovaný informační systém
Start date: Jul 31, 2006, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Podstatou projektu je vytvořit kompletní podklady pro realizaci Integrovaného informačního systému v regionu Jesenicka a příslušného polského příhraničí. Projekt vytváří pracovní místo koordinátora projektu, jehož úkolem bude sběr informací v česko polském příhraničí o nabídce různých subjektů v oblasti služeb pro veřejnost (školy, MŠ, municipality, neziskové organizace apod.). Koordinátor bude oslovovat jednotlivé subjekty s cílem vytvořit přeshraniční síť usnadňující vzájemnou komunikaci. Vytvořená databáze bude sloužit jak občanům oblasti, tak organizacím při navazování partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci různých projektů. Cílem projektu je posílit přeshraniční spolupráci.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   354 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants