Search for European Projects

Integrerad kompetensutveckling i partnerskap
Start date: Jun 30, 2008, End date: Jun 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Det förväntande resultatet av projektet är att ett mera formellt partnerskap bildas mellan de akademiska institutionerna och viktiga regionala och lokala organ. Den modell för samverkan som utvecklas mellan Högskolan i Hedmark och Karlstads universitet bör bli bestående så att norsksvenska Master of Public Administration-utbildningar kan genomföras utan försvårande gränshinder. Projektet förväntar att rekryteringen av ledare över riksgränsen ska öka. Förhoppningen är att de unga människor som inbjuds att delta i de öppna programmen blir stimulerade att söka sig till offentlig sektor.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 26.3%   100 000,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website