Search for European Projects

Integration through Action
Start date: May 2, 2016, End date: Jan 1, 2017 PROJECT  FINISHED 

Awesome People, ideell ungdomsorganisation i Örebro, har ansökt för projektet ”Integration through Action” - en utbildning för ungdomsledare som kommer att samla totalt 27 deltagare från Sverige, Estland, Österrike, Bulgarien, Danmark, Grekland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen och Rumänien. Projektets mål är att ge deltagarna möjlighet att utveckla praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper i att leda interkulturella ungdomsgrupper och arbeta aktivt med integration och inkludering i ungdomsarbetet. Färdigheter och kunskaper kommer att tillägnas främst genom icke formellt lärande och upplevelsebaserat lärande där deltagarna själva genom övningar och workshops i en interkulturell miljö får reflektera över sin egen roll som ledare i interkulturella grupper. Efter kursen är målet att deltagarna är mer medvetna om kommunikation, samarbete, grupprocesser, metoder och ledarskap i arbetet med ungdomar med olika kulturella bakgrunder.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

10 Partners Participants