Search for European Projects

Integraal waterbeheer Zwinregio

Door het aanleggen van een ecologische verbindingszone via het natuurgebied van het Erasmusbos in de Strijdersgatpolder naar de geïnundeerde Zwarte Polder te Nieuwvliet wil men de natuur- en landschapsfunctie in de Ecologische Hoofdstructuur tussen de Zwinstreek en de Braakman versterken. Ook het verbeteren van de functie van het watersysteem en het creëren van duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor het leefmilieu moeten het waterhuishoudingssysteem in zowel kwantitatief en kwalitatief opzicht optimaliseren. Er werd een ecologische verbindingszone naar de onder water gezette Zwarte Polder aangelegd door middel van 6 meter brede natuurvriendelijke oevers en het verwerken van de vrijgekomen grond. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 25.8%   201 500,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants