Search for European Projects

Instalace solárního systému ve Starém Meste
Start date: Jul 30, 2005, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt reší instalaci solárního systému v Ústavu sociálních služeb ve Starém Meste, který dosud zajištují dva plynové zásobníky o príkonu 49 kW a objemu 2x 315l. Projekt reší zajištení ohrevu teplé užitkové vody pomocí solárního systému s 15-ti vakuovými kolektory o celkovém výkonu 37,5 kW a doplnením kotelny o 2 zásobníky TUV o objemu 2x 1000 l . Solární kolektory budou umísteny ve trech radách za sebou na jihozápadní streše pod úhlem 45 stupnu . Instalovené obnovitelné zdroje zefektivní energetické hospodarení budov v majetku Zlínského kraje spravovaného Sociálními službami Uherské Hradište,které jsou príspevkovou organizací kraje, adresa Štepnická 1139 Uherské Hradište, tedy v míste realizace Ústav sociálních služeb, Staré Mesto, Kopánky 2052. Realizací projektu dojde ke snížení spotreby zemního plynu a tím i ke snížení provozních nákladu komplexu budov ústavu. Projekt reší efektivní hospodarení s energií, zvyšuje procento využití obnovitelnách zdroju a zlepšení kvality životního prostredí v príhranicním regionu. Projekt prispeje ke snížení emisí NOx o 4 kg a emisí CO2 o 4,5 tun rocne. Spolupráce se slovenským partnerem bude prínosem pro prenos zkušeností s obnovitelnými zdroji, legislativou a zavádením energetického managementu v provozování budov.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   975 000,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform