Search for European Projects

Instalace obnovitelného zdroje s cílem snížení energetické záteže mestského prostredí v Uherském Hradišti
Start date: Jul 14, 2005, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt reší zfektivnení energetického hospodarení a využití obnovitelného zdroje v majetku Zlínského kraje spravovaného Strední odbornou školou a Stredním odborným ucilištem Mojmír 747 Uherské Hradište, která je jeho príspevkovou organizací, vcetne instalace solárního systému pro ohrev TUV na Domove mládeže a školní kuchyni na Strední odborné škole a Stredním odborném ucilišti. Dále projekt reší klimatizaci a odvetrání školní kychyne pomocí rekuperace (odvetrání a predehrev príchozího vzduchu), regulaci vytápení školních pavilonu na základe snímání teploty v referencních trídách. Realizací všech opatrení dojde ke snížení spotreby elektické energie a plynu a tím i ke snížení provozních nákladu komplexu školních budov. Projekt reší efektivní hospodarení s energií, zvyšuje procento využití obnovitelnách zdroju a zlepšení kvality životního prostredí ve meste a príhranicním regionu. Projekt prispeje ke snížení emisí NOx a emisí CO2 o 36,5 tun rocne.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 499 572,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants