Search for European Projects

INOVACE V ČESKO-POLSKÉ TANEČNÍ AKADEMII
Start date: Dec 31, 2011, End date: Dec 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Osoby, které založily sdružení obou partnerů, spolupracují již od roku 2004. Nejprve to byla v letech 2004-2006 neformální spolupráce financována z vlastních prostředků členů organizace. Dalším krokem bylo založení občanských sdružení v Polsku i České republice. Díky tomu získali organizátoři možnost čerpat finanční prostředky z externích zdrojů a právě to dalo spolupráci zcela nový rozměr. Na základě dlouholeté spolupráce vznikla v roce 2009 Česko-Polská taneční akademie. Zmíněný projekt byl velmi úspěšný a Česko- Polská taneční akademie získala ocenění jako jeden z příkladových projektů OPPS ČR-PR (vzorový projekt v publikaci JTS). Aktivity realizované v rámci projektu se setkaly s velkým zájmem u cílových skupin a byly vzorovým příkladem česko-polské spolupráce v oblasti tance jako univerzálního výrazového prostředku (aktivity realizované v rámci projektu se setkaly s velkým zájmem široké veřejnosti z obou stran hranice). V průběhu realizace projektu partneři vyhodnotili také nové, inovační možnosti spolupráce a rozhodli se připravit společně další projekt, který bude zahrnovat prvky prohlubující spolupráci, ale také příležitost pro talentované osoby, které doposud neměly dostatek možností k rozvoji svého tanečního umění. Všechny aktivity projektu mají inovativní charakter. Projekt zasáhne nové cílové skupiny a nové taneční formy (jazz, moderní tanec, salsa, lidové tance pohraničí) a bude společně realizován pomocí nových prostředků.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 81.1%   172 099,92
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants