Search for European Projects

Inlandsoppdrett i Midt-Norge og Jämtland-Slutetapp 3
Start date: Dec 31, 2000, End date: Sep 29, 2003 PROJECT  FINISHED 

Den traditionella fiskodlingen har stora problem när det gäller sjukdomar, föroreningar och energiförbrukning. Möjlighet att få tag i sättfisk för turismnäringens behov med lokal anknytning har varit begränsad och att plantera ut fisk av främmande härkomst har inte gett fullgott resultat. Lokal uppfödning av fiskestammar för utsättning och eventuellt konsumtionsfisk har varit ett mål och användning av en ny miljövänlig odlingsteknik s.k. rescirkuleringsteknolog BIOFISH kan ge förutsättning för en sådan näringen i regionen.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details